O nás

Trienále současného středoevropského umění SEFO 2021 je produktem dlouhodobých snah Muzea umění Olomouc obsáhnout ideu střední Evropy. Rozšiřuje dosavadní činnost Středoevropského fóra Olomouc (SEFO), zároveň je otevřenou příležitostí instituce sebe sama reflektovat. Jeho geografické těžiště je dvojí, místní a globální; totéž platí pro hledisko časové. Sleduje především umění současné, neopomíjí však ani fenomény starší či obecné. Cílem je vytvoření zázemí, které podstatu fóra uvádí do praxe. 

Trienále SEFO je tematické a kurátorské, neaspiruje na úplnost a není soutěžní. Organizuje je autorský tým sestavený Muzeem umění Olomouc. Jeho struktura je modulární, čemuž odpovídá instalace zahrnující všechny výstavní prostory instituce, včetně stálých expozic a sbírek, respektive veřejný prostor města. Na totéž zadání reaguje také doprovodný program, publikace a web. Integrální součástí programu jsou partneři instituce.

Trienále SEFO je hrazeno ze státního rozpočtu, rozpočtu krajských, městských a soukromých institucí. Vřele vítá zájem veřejnosti o spolupráci. V této věci se lze obracet na tiskové oddělení Muzea umění Olomouc (press).


Muzeum umění Olomouc
státní příspěvková organizace
web:  https://muo.cz
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@muo.cz
ID datové schránky: gidfxbg
IČ: 75079950
 

ředitel Muzea umění Olomouc Ondřej Zatloukal
hlavní kurátor trienále Barbora Kundračíková
kurátoři Šárka Belšíková, Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk, Martin Fišr, Jakub Frank, Martina Mertová, Gina Renotière,Olga Staníková, Helena Zápalková

produkce Petr Dvořák, Alexandr Jeništa, Jiří Schnapka, Pavlína Wolfová, Kamil Zajíček

edukace Terezie Čermáková, David Hrbek, Hana Lamatová, Marek Šobáň

architektonické řešení Michal Soukup

instalace Daniel Opletal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář

technická podpora Radek Látal, Petr Nosál, Dušan Sapara

vizuální identita Beata Rakowská

grafický design Petr Šmalec, Vladimír Vaca

web MT-creative

překlad Barbora Boráková, David Gaul, Zuzana Henešová

PR Lukáš Horák, Tomáš Kasal


hlavní pořadatel

hlavní partner

partneři

projekt podpořili

hlavní mediální partner

mediální partneři